Žádost o poskytnutí informace k existenci sítí

Na této stránce můžete požádat o vyjádření k existenci sítí provozovaných společností Libli s.r.o. na zájmovém území.
Po podání žádosti dojde k jejímu posouzení a vyjádření obdržíte do 30 dnů. Vyjádření má pouze informativní charakter.

Žadatel *
Jméno a příjmení / Obchodní firma *
Adresa *
Email *
Telefon *
Stavebník *
Název stavby *
Důvod stavby *
Umožní Stavebník v rámci Stavby vybudování nové SEK společnosti LIBLI*?
Doplňující informace k žádosti
Přílohy: Celková maximální velikost příloh je 15MB

Zájmová lokalita:
Načíst
Zadejte prosím co nejpřesnější adresu. Pokud v zájmové lokalitě neexistuje číslo popisné nebo orientační, uveďte nejbližší možné.